การชำระเงิน

การชำระเงิน_

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

เมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตามรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร

 

2.ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียด ชื่อผู้ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อมาที่ เบอร์แฟกซ์ 02-971-1170 หรือ สแกนหลักฐานใบโอนเงิน ส่งมาที่ kaideepremium@gmail.com หรือ แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ขายผู้ดูแลท่าน

3.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันทางโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับการชำระเงินแล้ว ภายในวันและเวลาทำการ