KC039-Quit Now.

ผลงาน พิมพ์ นาฬิกาแขวนผนัง KC039 (Quit Now.)

คุณสมบัติ

นาฬิกาแขวนผนัง ทรงกลม ขอบพลาสติกสีเดียว รุ่น KC039
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 11นิ้ว
ขอบพลาสติก : สีแดง
การบรรจุ : กล่องกระดาษ
โลโก้ : Quit Now.
ระยะเวลาการผลิต : 25-30วัน หรือ แจ้งวันที่ต้องการใช้ได้

*พิมพ์ลายหน้าปัดใหม่ได้ตามต้องการ*