KNB006 ALBATROSS LOGISTICS

ผลงาน สกรีน สมุดโพสต์อิท KNB006 (ALBATROSS LOGISTICS)

คุณสมบัติ

สมุดโพสต์อิท ปกหนังเทียม,โพสต์อิทปกหนังเทียม Post-it รุ่น KNB006
ขนาดปกตอนพับ : 7.6*13 cm
เนื้อในกระดาษโพสต์อิท 8ชุด
วัสดุ : หนังเทียม
โลโก้ : ALBATROSS LOGISTICS
การทำโลโก้ : สกรีนโลโก้ 2สี 1ตำแหน่ง
ระยะเวลาการผลิต : 7-15วัน