หน้ากากผ้าอนามัย

เทรนด์ใหม่คนเมืองที่ไม่ว่าจะไปไหน ก็จะต้องเห็นใครสักคนสวมหน้ากากผ้าอนามัย นับว่าเป็นเรื่องดีที่คนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ด้วยการปกป้องระบบทางเดินหายใจและเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

Showing all 3 results

Showing all 3 results